{$username} Blogi

Mielihyvän tunteiden jättämät vaikutelmat

Tunteissa elävien halujen - maailmallisten mielihyvien tunteiden jättämät vaikutelmat muistoissamme saavat meidät tavoittelemaan kaikista haluistamme ja himoistamme miewlihyvämme ulkoisia kohteita. Jos näiden tunnemuistojen saavuttaminen ei käykkään helposti koemme väistämättömästi ärtymyksen ja vastenmielisyyden kokemuksen toiseen henkilöön, tapahtumiin tai kokemuksiin ja aikaisempiin muistoihin. Tämä koettu tunne ja sen halut ovat sidoksissa mielen kuvitelmiin, niiden muistojen tunteista, -kokemustemme ajatuksista ja elämämme muistoista kaikissa ajoissa, paikoissa ja ulottuvuuksissa. Mielihyvät ja tunneäly sekä näissä olevat kaikenlaiset elämän halut fyysisyyteen sen muodoissa, tuovat mukanaan oman noidankehänsä sen oravanpyörän ja pitävät ihmisen elementaariolemusta vankinaan riippuvaisena ja sidoksissa aisteihinsa. Ihmisyydessä oleva todellinen Itse, on Läsnäoleva ikuisesti puhdas ja eheä korkein jumalallisuus ja säteilee lakkaamattomasti puhtainta valoaan. Todellinen Itse kokee tunteet voimakkaasti ja täysin puhtaasti elämänvirtana ja sen heijastamana energiana. Itse on niistä vailla minkäänlaista tuskaa taikka mielihyvää ja vailla surullisuutta tai onnea. Ihmisen tulisi ja olisi onnelista pyrkiä olemaan Jumalallisen Itsensä kaltainen. Elämän puhdistuneissa kokemuksissamme huomaamme, että muodoissa aistillinen itsekkyys tai sen mielihyvän haku sekä pettymyksen kaltaiset vastemmielisyydet kokemuksiinsa johtuvat pyytämästään kokemuksesta unohdukseen, unohduksen verhosta, jotka estävät meitä näkemästä puhtasti ja selkeästi kiinnittymättöminä. Ihmisinä pidämme tärkeinä asioita, jotka ovat pelkästään itse luomiamme mielen esteitä tiellämme. Kokemukset tulevat omista pyynnöistä unhodukseen, niiden kutsujina ovat joko meidän omat pelot, taikka rakkaus elämään. Kokemuksistamme puhdistuneina unohduksen verhot väistyvät ja todellinen elämänvirtya, sen valo voi sydämestä loistaa, samalla kaikki aikaisemmat esteet puhdistuvat valoon ja poistuvat maailmastamme. Ylistävien palvonnallisten sanojen ei tarvitse, eikä niiden pitäisi synnyttää mielen onnellisuutta puhujassa tai sanojen kuulijassa. Joskin myös loukkaavien tai inhottavien sanojen ei pitäisi luoda katkeruutta niiden synnyttäjässä tai sanojen kuulijassa. Jos ja kun me ihmisyyden kokemuksissamme kiinnitämme huomiomme johonkin mielen luomaan vaikutelmaan vaikeutamme matkaamme todelliseen vapauteen iloon ja onneen. Teitä tervehtien Alex

Aikakautemme lapset

Ovatko aikamme lapset saavuttaneet sähköisen mentaalisuuden tason ja elävätkö lapsemme puhtaalla valoravinnolla. Monet kohtaamani tapahtumat ja tietoiset lapset antavat viitteitä tähän suuntaan. Mentaalisesti polarisoituneet, sähköisiä ilmiöitä hyödyntävien lasten kohtaamiset ova lähestymässä nopenevaan tahtiinsa älyllisen kyvyn kasvussa ja taidoiltaan kohoavassa luovuudessa. Aurinkoisena kesäpäivänä 28.6. 2011 mietteisiinsä vaipunut mies lähestyi katujen risteystä, kulkiessaan katujen ohitse hän oli kaukaa katsoen kiinnittänyt huomionsa kahteen hyvin nuoreen lapseen. Risteyksessä lapsista selvästi nuorempi tuli kadun vastakkaiselta reunalta rohkeasti todella lähelle viereeni. Hän tuli niin lähelle kuin suinkin pääsi omaa sieluauraani. Rivakka kävelytahtini oli tässä vaiheessa huomattavasti hidastunut sopimaan tytön askeliin. Tasatahtiin kulkien katselimme vuorotellen ja yhtäaikaisesti toisiamme suoraan silmiin ja ajoittain eteemme. Pitkän kävelymatkan ajan tyttö oli koko ajan aivan lähellä aurassani iloisesti hyppien vuorojalkaa ja tasajalkaa tanssivin liikkein tyttö tällä tavalla ketoi tarinaansa katsoen silmiin hän alkoi hyräillä sisäisesti laulaa ja me keskustelimme katseen telepatialla ja mentaalisella telepatialla toisillemme. Siinä me katsoimme toisiamme, keskustelimme ja hymyilimme toisillemme, hän nuori tyttö lapsonen vielä hyräili laulujaan ääneen innostuksesta vuorojalkain eteenpäin hypähdellen. Lapsosista toinen nuori poika, hän sen sijaan että olisi tullut vierelle, jättäytyi selvästi jälkeemme taakse. Ihmetellen kaikkea tapahtuvaa poika alkoi lausua Tanja, Tanja, Tanja tule katsomaa täällä on hyönteinen, -hän sanoi osoittaen katua." Sinähän olet halunut nähdä hyönteisiä Tanja tule nyt katsaomaan". Tässä kohtaa kiitin tyttöä ja toivotin kaikkea hyvää elämässä. Tytön kääntyessä pojan luokse, katsahdin taakseni pojan osoittamaan kohtaan, vain nähdäkseni, ettei siinä ollut minkään valtakunnan hyönteistä.


Tagi navigaattori